Vuw Plus

F00 Arıza Kodu : Petekleri Isıtmaya Yarayan Sensörün Zarar Gördüğünü
Belirten Arıza Kodudur. Bu Kod Ekran De Belirdiği Sırada Kullanıcı
Petekleri Isıtamayabilir

F01 Arıza Kodu : Kalorifer Dönüş Sensörün De Hata Var Demektir.
Bu Kod Göstergede Olduğu Sürece Kaloriferler Isınmayabilir.

F05 Arıza Kodu (Sadece Atmo) : Baca Tip Kombi Cihazların Da Atık
Gazın Dışarı Atılıp Atılmadığının Kontrolünü Sağlayan Ptc Mevcuttur.
Kombi De F05 Arıza Kodu Meydana Geldiği Sırada Bu Ptc’nin Hasar
Gördüğünü Yahut Bağlantılarında Sorun Yaşandığını Anlayabiliriz

F06 Arıza Kodu (Sadece Atmo) : Bacalı Kombi Çeşitlerin De, Gaz Sistemin
De Yer Alan, Kombinin Yanması İçin Temiz Havanın İç Ortama Alınıp
Alınmadığını Kontrol Eden Ptc Sensöründe Ya Kopukluk Yaşanıyor
Ya Da Arıza Mevcut.

F10 Arıza Kodu : Cihazın Radyatörlere Yolladığı Suyun Sıcaklığını Ölçmeye
Yarayan Sensör De Hasar Mevcut. Sensör Ya Kopmuş Ya Kablolarına
Zarar Gelmiş Ya Da Sensör Tamamen Arızalanmış

F11 Arıza Kodu : Kombinin Tesisat Sistemine Yolladığı Dönüş Suyunun
Değerini Ölçen Sensör De Kısa Devre Meydana Gelmiş

F15 Arıza Kodu (Atmo) : Bacalı Olan Kombiler De Pis Gazın Dış Ortama
Atılıp Atılmadığının Kontrolünü Yapan Ptc Sensörün De Kısa Devre
Oluştuğunu Belirten Koddur.

F16 Arıza Kodu (Atma) : Baca Tipi Kombi Çeşitlerin De Kombinin Yanmas
ı İçin Lazım Olan Temiz Havanın İçeri Alınıp Alınmadığının Tespit Edilmesini
Sağlayan Ptc Sensörün De Kısa devremevcut.

F20 Arıza Kodu : Kombi Maksimum Isı Seviyesine Ulaşmış Durumda. Bu
Yüzden De Kendini Kullanıma Kapamış. Böyle Durumlar Da Cihaz Aşırı
Isındığında Limit Termostat Devreye Girip Kombiyi
Olası Zararlardan Korumaktadır

F22 Arıza Kodu : F22 Arıza Kodu Ekranda Belirdiği Sırada İlk Olarak
Cihazın Su Basıncını Kontrol Ediniz. Eğer Düşük İse Doldurma Musluğu
Yardımı İle Kombinin Basıncını 1,5 Bara Getiriniz. Ama Kombinin Su Ayar
ı Standart Seviye De İse Cihaz Da Kuru Yanma Meydana Gelmiş

F27 Arıza Kodu : Gaz Grubunun Kapandığının Ama İyonizasyon İkazında
Alevlene Olduğunu Belirten Koddur. Bu Kod Gösterge De Oluştuğu
Sıra Da Gaz Ana Magnetin De Arıza Oluştuğunu Yahut Elektronik
Sistem De Hata Oluştuğunu Anlayabiliriz.

F28 Arıza Kodu : Cihazın Alev Almadığını Belirten Arıza Kodudur. Yani
Kombi Alev Almıyor Haliyle Cihazdan Da Verim Sağlanamıyor. Bu Kod
İle Karşılaştığınız Sırada Kombinin Su Barına Bakınız. Eğer Su Basıncı
Düşük İse 1 İle 2 Arasına Getiriniz. Sonrasın Da Kombi Çalışacaktır.
Fakat Basınç Normal İse Kombiye Art Arda Üç Defa Reset Atınız.
Resetten Sonra Da Herhangi Bir Düzelme Olmaz İse Kombinin
Topraklamasında, Ateşleme Elektrotlarında, İyonizasyonda, Gaz
Valfinde, Kartında, Ayarlarında Veya Ateşleme Trafosun Da Arıza
Meydana Gelmiş

F29 Arıza Kodu : Cihaz Çalışır Durumda İken Alev Sönüyor Ve Kombi
F29 Arıza Kodunu Belirtiyor. Gazınız Kesilmiş Veya Vanalar Kapalı
Konumda Olabilir.

F36 Arıza Kodu : Atık Gazın Dışarı Atılıp Atılmadığını Kontrol Eden
Sensörler, Atık Gazın İç Ortama Doğru Yayıldığını Tespit Ettiğinden
Kombi F36 Arıza Kodunu Vermektedir. Yani Baca Çekim Gücünü
Kaybetmiş, Gaz Sensörlerin De Arıza Meydana Gelmiş

F42/F43 Arıza Kodu : Cihazın Kablo Demetinin Kısa Devre, Arıza
Veya Bağlantılarının Hasar Gördüğünü Belirten Koddur

F60/69 Arıza Kodu : Kombi İçerisin De Yer Alan Parçaların Tek Bir
Bağlı Olduğu Parça Vardır Oda Ana Karttır. Eğer Kombi De F60 Arıza
Kodu Ya Da F69 Hatasıyla Karşılaşırsanız Bu Tamiri Mümkün Olmaya
Ana Kart Arızası Demektir
İletişim & Danışma
Canlı Destek
0 555 883 33 83  /  0 216 317 81 81