Vitopend 111

Göstergede  ‘’bar’’ ve ‘’psi’’ Yanıp Sönerse
Gaz bağlantı basıncı düşük.
Çözüm Kombiye şebekeden gelen gaz basıncının düşük
olduğunu belirten arıza durumlarıdır. Bu durumda gaz
basıncı ile alakalı sorun vardır. Yardım için bölgenizdeki
doğalgaz dağıtım şirketini aramanız gerekir.

10/18 Arıza Kodu Dış hava sensör sorunu.
Çözüm Dış hava sensörü her kombide bulunmaz. Dışarıya
monte edilerek dış ortamın sıcaklığına göre kombiyi
çalıştırma görevinde olan bir parçadır. Dış hava sensörü
varsa eğer kısa devre veya kopma durumlarının söz konusu
olduğunu belirtir. Dış hava sensörü yoksa ve ekranda bu
hata kodu yer alıyorsa bu durumda elektrik aksağında sorun
olabilmektedir. Net tespit için servisi aramalısınız.

30/38 Arıza Kodu Kazan ısı sensörü arızası.
Çözüm Kazan ısı sensörünün kısa devre yaptığında ya da
temassızlık söz konusu olduğunu belirten arıza kodlarıdır.
Net teşhis ve çözüm için mutlaka uzman yadımı almalısınız.

50/58 Arıza Kodu Boyler ısı sensöründe sorun.
Çözüm Boyler ısı sensöründe kısa devre olması ya da
temassızlık olması sebebi ile sıcak suyun hazırlanamadığını
belirten arıza kodudur.Servisi arayın.

51/59 Arıza Kodu Sıcak su sensörü sorunu.
Çözüm Sıcak su sensöründe kesinti olduğunda ya da
kısa devre oluştuğunda Vitopend 111 kombi ekranında
bu uyarı kodları belirmektedir. Bu durumda kombi sıcak
su sağlamaz. Sensör dışında kablo veya borularda da sorun
olabileceği için net teşhis için uzman yardımı almalısınız.

OC Arıza Kodu Düşük voltaj problemi.
Çözüm Bu arıza durumunda kombi otomatik resetlenir.
Bir süre kadar voltajların düzene girmesi beklenmelidir.
Uzun süre bekleme sonrasında da sorun düzelmezse eğer servis
yardımı almalısınız. Düşük gelen voltaj sebebi ile kombinin
elektronik kartı yanmış veya hasar görmüş olabilir.
Bu durumda elektronik karta müdahale edilerek sorun
çözümlenir. Yalnız sorunun tekrar etmemesi açısından
mutlaka kombi regülatörü kullanmalısınız.

OE Arıza Kodu Bacalı kombilerde baca çekişi kontrolünün
devreye girdiğini belirtir.
Çözüm Böyle bir durumda tüketici olarak bir süre kadar
beklemelisiniz. Göstergede hala aynı sorun beliriyor ise
bu durumda baca ile alakalı sorun yaşanıyor diyebiliriz.
Servis yardımı alırsanız eğer gereken kontrol ve
işlemler yapılacak, sorun çözümlenecektir.

B0/B8 Arıza Kodu Baca gazı sensör sorunu.
Çözüm Baca gazı sensörü hissedilmediği zaman veya
kısa devre yaptığı zaman ekranda bu hata kodları
belirebilir. Bu gibi durumlarda cihaza müdahalede bulunmadan
servis yardımı almak gerekir.

F2 Arıza Kodu Aşırı ısı termostat sorunu.
Çözüm Aşırı sıcaklık sebebi ile limit termostatın devreye
girerek kombiyi bloke ettiğini belirten arıza kodudur.
Bu sorun kış konumunda yaşandı ise kalorifer vanaları
kontrol edilmelidir. Vanaların açık olduğundan emin
olunmalıdır. Vanalar kapalı ise açılmalıdır. En azından
3 kalorifer vanası mutlaka açık durumda olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kombiyi resetlemelisiniz.
Resetleme uygulamasını maksimum 3 kez yapabilirsiniz.
3 resetleme sonrasında sorun hala devam etmekte ise
mutlaka uzman yardımı alınız. Bu gibi durumlarda; devir
daim pompası sıkışmış olabilir, kalorifer filtresi tıkanmış
olabilir, kalorifer tesisatı tıkalı olabilir, üç yollu
vana konum değiştiriyor ya da ortada kalıyor olabilir,
ana eşanjörde tıkanma veya kireçlenme durumu olabilir.
Net tespit ve müdahale için mutlaka uzman yardımı alınız.

F3 Arıza Kodu Brülör devreye girdiğinde alev uyarısı var.
Çözüm Brülörün devreye girmesi sırasında kombinin ateşleme
sistemi alev uyarısı vermeye başladığını belirtir. Bu durumda
servis öncesi birkaç resetleme işlemi uygulamalısınız.
resetleme işleminden sonra da sorunda düzelme durumu
olmuyor ise bu durumda mutlaka servis yardımı almalısınız.
İyonizasyon elektrodunda, gaz armatöründe veya elektronik
kartta sorun olabilir.

F4 Arıza Kodu Ateşleme sorunu.
Çözüm Kombinin ateşlemeyi yapamadığını belirten arıza
kodudur. Bu arıza durumunda önce gaz girişlerine bakılmalıdır.
Gaz vanalarının açık olduğundan emin olunmalı, vanalar kapalı
durumda ise mutlaka açılmalıdır. Daireye gaz geldiğinden emin
olunduktan sonra sorun yine de düzelmiyorsa eğer resetleme
işlemi yapılmalıdır. Maksimum 3 resetleme sonrasında sorun
düzelmiyorsa eğer servis yardımı alınmalıdır. Bu gibi
durumlarda; ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarında, gaz
valfinde ya da anakartta problem olabilir.

F5 Arıza Kodu Prosestat açılmıyor veya kapanmıyor sorunu.
Çözüm Brülör çalışma durumunda iken prosestat açılmıyor
veya ateşleme seviyesi hız yüküne geldiği zaman da prosestat
kapanmıyor ise ekranda bu hata kodu belirebilir. Bu gibi
durumlarda bir nevi hava akış sorunu yani atık gaz sistemi
sorunu yaşandığını belirtebiliriz. Böyle bir arıza durumu
ile karşılaştığınız zaman yapabileceğiniz tek işlem resetleme
işlemi olur. Yalnız sorun resetleme işlemi ile çözümlenmez.
İşin uzmanından yardım almak gerekir. Prosestatın yanı sıra,
fan ve anakartta sorun olabilir. Cihaz eğer bacalı ise; baca
sensöründe sorun olabilir ya da baca tıkalı olabilir. Net
teşhis ve çözüm için servisi aramalı yardım almalısınız.

F6 Arıza Kodu Baca çekiş kontrolü  24 saat içinde 10 defa
devreye girmiş.
Çözüm Bu sorun devam ettiği takdir de Vitopend 111 model
kombi baca çekişini gerçekleştiremiyor olabilir. Arızanın
devam ettiği durumlarda mutlaka uzman yardımı alın,
cihaza müdahale etmeye kalkışmayın.

F8 Arıza Kodu Gaz valfi kapanmıyor.
Çözüm Tüketicinin müdahale edeceği bir durum söz
konusu olamaz. Gaz valfi kapanmıyorsa eğer cihaz
kullanılmıyor olsa da alevi algılamaya devam eder.
Gaz valfi ile alakalı olan bu durumda mutlaka uzman
yardımı alınmalıdır. Gaz valfinin yanı sıra sorun
elektronik kart ile alakalı da olabilmektedir.

F9 Arıza Kodu Brülörün arızaya geçtiğini belirtir.
Çözüm F9 uyarısında hız geri bildirimi olmadığı
için brülör hata verir. Bu durumun sebepleri ve
nedenleri ancak sorun yerinde görüldüğünde bulunabilir.
Bu nedenle de kullanıcı olarak cihaza müdahalede
bulunmadan mutlaka uzman Viessmann Servisi yardımı alın.

FC Arıza Kodu Modül ventilinin kumanda panelinde arıza mevcut.
Çözüm Bu gibi durumlarda sorun elektronik kart ile alakalı
olabilir. Net teşhis ve çözüm için cihaza müdahale
etmeden mutlaka uzman yardımı alın. Servisi arayarak
çözüm konusundaki yardımları alabilirsiniz.
İletişim & Danışma
Canlı Destek
0 555 883 33 83  /  0 216 317 81 81