Viessmann Vitodens 222 Arıza Kodları Çözümü

OF Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombi Bu İkaz Kodunu Veriyor İse
Kombinin Periyodik Bakıma İhtiyacı Var Demektir. Bakım İle ilgili
Yardım Almak İçin  Servisi’ni Aramalısınız.

10-18 Arıza Kodu : Dış Havanın Isı Derecesini Kontrol Etme Bu arada
Kombiye Bildirme Görevinde Olan Hava Sensöründe Temassızlık
Veyahut Kısa Devre Meselesi Olduğunda Ekranda Bu İkaz Kodu Belirir.

20-28 Arıza Kodu : Sistemin Gidiş Isı Sensöründe Temassızlığın Veyahut
Kısa Devrenin Yaşandığı Vaziyetlerde Kombi Ekranında Bu Arıza Kodlar
ı Belirmektedir. Gidiş Isı Sensörü Olmaksızın Kontrol İşleminin
Gerçekleştiğini Söyleyebiliriz.

30-38 Arıza Kodu : Aletin Kazanının Isı Sensöründe Ya Temassızlık
Veyahut Kısa Devre Meselesi Yaşandığını Belirten İkaz Kodudur. Bu
Vaziyette  Servisi İle İletişime Geçmelisiniz.

40-48 Arıza Kodu : Karışım Vanalı Isıtma Devresinin Gidiş Isı Sensöründe
Ya Kısa Devre Veyahut Temassızlık Olduğunda Kombi Ekranında Bu Arıza
Kodları Belirmektedir. Bu Vaziyette Meselenin Analiz etmesi Açısından 
Teknik Servisi’nden Yardım Almanız Gerekmektedir.

50-58 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombinin Ekranında Bu İkaz Kodları
Belirdi İse Boylerin Isı Sensöründe Kısa Devrenin Veyahut Temassızlığın
Oluştuğu Mananına Gelmektedir. Bu Vaziyette Tüketici Olarak Alete Müdahale
Etmemeli  Kombi Servisi İle Müzakerelisiniz.

51/59 Arıza Kodu : Çıkış Sıcaklık Sensöründe Arıza Olması Sebebi İle
Sıcak Suyun Hazır Olmadığını Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette
Temassızlık Veyahut Kısa Devre Meselesi Var Diyebiliriz. Meselenin
Çözüme Erişmesi İçin  Servisi’ni Aramalısınız.

A7 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombinin Kontrol Kullanım Biriminde
Problem Olduğunu Belirten Arıza Kodudur. Böyle Bir Vaziyette Tüketici
Müdahale Gerekmez.  Servisi’ni Aramalı Yardım Almalısınız.

A8 Arıza Kodu : Kombinin Devir Süreklini Sağlayan Pompasında Mesele
Olduğunda Veyahut En Düşük Akım Değerlerine Ulaşamadığında Kombi
Ekranında Bu İkaz Kodu Belirmektedir. Meselenin Ortadan Kalkması
Açısından  Teknik Servisi’ni Arayarak Yardım Almalısınız.

  A9 Arıza Kodu : Karışım Vanalı Isıtma Devresi Devredeyken Brülör Alt
Sıcaklık Kuvvetinde Çalışmaktadır. Yalnızca Bir Karışım Vanasız Sıcaklık
Devresi Devredeyse Bu Vaziyette Brülör Kilitli Bloke Konumuna Gelmektedir.
Pompa Kilitlenmiş Ve Görevini Yapmıyor Olabilir.

B0 Arıza Kodu : Baca Gazındaki Sıcaklığı Ölçme Görevinde Olan Sensörde
Kısa Devre Olduğunda Kombi Ekranında Bu İkaz Kodu Belirmektedir.
Sensör Değişimi Gerekebileceği İçin  Kombi Servisi’ni Aramalısınız.

B1-B5 Arıza Kodu : Teslimat İşlevine Göre Kullanım Biriminde İletişim
Aksaklığı Veyahut Dahili Arıza Olduğunda Kombi Ekranında Bu İkaz
Kodlarından Biri Belirmektedir. Bu Vaziyetle İlgili Yardımları
Kombi Servisi’nden Almalısınız.

B4 Arıza Kodu : Kombinin Sıfır Derece Dış Hava Isısına Göre Dahili Hata
Olduğunu Belirten Arıza Kodudur. Böyle Bir Vaziyette Direk Olarak 
Kombi Servisi’ni Aramalı Aletin Çözümünü Sağlamalısınız.

B7 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombide Bu İkaz Kodu Belirdi İse Kazanın
Kodlama Fişinde Problem Oluştuğunu Anlayabiliriz.

B8 Arıza Kodu : Baca Gazı Isı Sensöründe Temassızlık Olduğunda Kombi
Ekranında Beliren Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Sensör Değişimi İçin
Kombi Servisi İle İletişime Geçmelisiniz.

Ba Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombi Bu İkaz Kodunu Veriyor İse Karışım
Vanalı Isı Devresinin M2 Si Ek Olarak İrtibat Setinde İletişim Meselesi Yaşıyor
Demektir. Konu İle ilgili Şart olan Yardımı Almak İçin Servis Çağırmalısınız.

Bc Arıza Kodu : Kombinin Isıtma Devresi 1 Bu arada 2 Deki Uzaktan
Kumanda Oda Termostatı İle İletişim Meselesi Yaşadığında Ekranda Bu
İkaz Kodu Belirmektedir. Bu Vaziyetin Analiz etmesi İçin Kesinlikle  Kombi
Servisi’ni Aramalısınız.Be Arıza Kodu : Oda Termostatı İle İletişime
Geçilmediğini Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Termostat Ayarlarının
Yapılması Açısından  Teknik Servisi Aramalısınız.

Bf Arıza Kodu : Lon İletişim Modülünde Hata Olduğunu Belirten Arıza
Kodudur. Meselenin Analiz etmesi İçin  Kombi Servisi’ni Aramalısınız.

C4 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombi Bu İkaz Kodunu Veriyor İse Open
Therm Ek İrtibat Orantısı Sağlayan Modül İle İletişim Meselesi Yaşanıyor
Demektir.  Servisi İle Müzakereli Bu Konuda Yardım Almalısınız.

C5 Arıza Kodu : Kombinin Sirkülasyonunu Sağlayan Pompasında Mesele
Olduğunu Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Sizin Direk Olarak
Servisi’ni Aramanız Yardım İstemeniz Gerekmektedir.

C6 Arıza Kodu : Sıcaklık Devresi 1 Bu arada 2 Deki Devir Kontrolü Harici
Sıcaklık Devresi Devir Daim Pompasında İletişim Problemi Yaşıyor Demektir.
Bu Vaziyette  Kombi Servisi’ni Arayarak Konu İle ilgili Yardımlar Alınız.

Cd Arıza Kodu : Vitodens 222 de İletişim Meselesi Yaşandığı Vakit Kombi

Ekranında Bu Hata Kodu Belirmektedir. Bu Vaziyette  Servisi’ni Arayarak
Yardım Almalısınız.

CE Arıza Kodu : Harici Ek İrtibat Sağlama Görevinde Olan Modül İle İletişim
Kesildiğinde Kombi Ekranında Bu İkaz Kodu Belirmektedir.

Da Arıza Kodu : Kontrol İşletme Devresinin Oda Sıcaklığından Bağımsız Bir
Şekilde Devreye Girmesi Sayesinde Beliren Hata Kodudur. Bu Vaziyette
Karışım Vanasız Sıcaklık Devresi 1 Veyahut 2 Nin Sıcaklık Sensöründe
Kısa Devre Oluşmuş Diyebiliriz.

Dd Arıza Kodu : Oda Sıcaklığından Bağımsız Olarak Isıtma Devresi 1
Veyahut 2 Nin Sıcaklık Sensörlerinde Kesinti Olduğunu Belirten Arıza
Kodudur. Bu Konuda Şart olan Yardımları  Kombi Servisi’nden Alabilirsiniz.

E4 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombide E4 İkaz Kodu Belirdi İse 24 Volt
Besleme Gerilim Meselesi Yaşanıyor Demektir. Bu Vaziyette Aletin Kontrolü
İçin  Servisi’ni Aramanız Gerekmektedir.

E5 Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombi Alev Güçlendirici Meselesi Olduğunda
u İkaz Kodunu Verir. Bu Vaziyette Kombi Alev Almıyor Demektir.
Bu Vaziyette Yapılması Şart olan  Servisi’ni Aramak Ve Yardım Almaktır.

E8 Arıza Kodu : İyon Akımının Yeterli Mesafede Olmadığını Belirten Arıza
Kodudur. Kombi Bu Vaziyette Ateşleme İşlemini Yapamayabilir. Alete
Müdahale Etmemeli  Servisi’ni Aramalısınız.

E9-EA-EC Arıza Kodu : Kalibrasyon Sırasında İyon Akımı Yeterli
Mesafede Değilse Kombi Arızaya Geçiyor Demektir. Bu Vaziyette
Tüketici Olarak Müdahale Edebileceğiniz Bir İşlem Mevzubahis Değildir.
Meselenin Önce Tespiti Sonra Çözümü İçin Servis Çağırmanız Gerekmektedir.

Ed/F0 Arıza Kodu : Brülörün Arızaya Geçmesi Sebebi İle Dahili İç Hatanın
Olduğunu Belirten Arıza Kodudur. Arızanın Sebebini Bulmak Ve Çözüme
Eriştirmek Açısından  Kombi Servisi’ni Aramanız Gerekmektedir.

EE Arıza Kodu : Kombi Ekranında Bu İkaz Kodu Belirdi İse Brülör Devreye
Giriyor Ancak Alev Alma Sinyali Zayıf Kalıyor Demektir. Bu Vaziyette Kombi
Verim Sağlamayabilir.  Kombi Servisi’nin Görmesi Meselesi Tespit Edip
Müdahale Etmesi Gerekir.

EF Arıza Kodu : Alevin Oluşmasından Sonra Düzelebilen Bir Arıza Koddur.
Mesele Düzelmez Devam Ederse  Kombi Servisi’nden Yardım Almalısınız.

F1 Arıza Kodu : Baca Gazının Emniyet Termostatını Aştığı Vaziyetlerde Kombi
Ekranında Beliren Koddur. Bu Vaziyette Brülör Arızaya Geçmiş Diyebiliriz.
Servisi’ni Yardım İçin Aramalısınız.

F2 Arıza Kodu : Sıcaklığı Sıfırlama Görevinde Olan Sensörün Atmış Vaziyette
Olduğunu Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Tüketicinin Yapabileceği İşlem
Yoktur Servisin Görüp Müdahale Etmesi Gerekmektedir.

F3 Arıza Kodu : Brülörün Çalışmak İçin Devreye Girmesi İle Beraber Alev Sinyalinin
De Devreye Girdiğini Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Meselesi Analiz
etmek Açısından  Servisi’ni Aramanız Gerekmektedir.

F8 Arıza Kodu : Kombi Ekranında Bu İkaz Kodu Belirdi İse Yakıt Vanasının
Geç Kapandığını Söyleyebiliriz. Bu Vaziyette Tüketici Alete Müdahale
Etmemeli  Kombi Servisi’ni Arayarak Yardım İstemelidir.

F9 Arıza Kodu : Brülörün Devreye Girmesinden Sonra Fanın Devrinin Düşük
Kaldığını Ve Bunu Karşılamadığını Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette
Direk Olarak  Servisi İle Müzakereniz Gerekmektedir.

FA Arıza Kodu : Fanın Görevini Bitirmesi Sonrasında Çalışmasına Devam
Etmesi Başka bir deyişle Durmaması Gibi Vaziyetlerde Vitodens 222 Komb
i Ekranında Bu Hata Kodu Belirmektedir. Konu İle ilgili Bilgi Ve Yardım İçin
  Servisi’ni Aramalısınız.

FC Arıza Kodu : Gaz Valfinde Veyahut Mosülasyon Valfinde Mesele Olduğunu
Belirten Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Baca Gazı Hattı Kapamış Da Diyebiliriz.
  Kombi Servisi’ni Aramalı Konu İle ilgili Yardım Almalısınız.

Fd Arıza Kodu : Vitodens 222 Kombi Ekranında Bu Hata Kodu Belirdi İse
Brülörün Beyninde Problem Olduğunu Anlayabiliriz. Bu Vaziyette Alet
Çalışmayabilir Başka bir deyişle Randımanlı Olmayabilir. Bu yüzden De
Meselenin Ortadan Kalkması Açısından  Servisi’nden
Yardım Almanız Gerekmektedir.

FE Arıza Kodu : Brülörün Arızaya Geçtiği Veyahut Bloke Olduğu Vaziyetlerde
Kombi Ekranında Beliren Arıza Kodudur. Bu Vaziyette Kodlama Fişi Arızalı
Veyahut Devre Kartı Hasar Görmüş Diyebiliriz.  Teknik Servisi İle
Müzakereli Bu Konuda Yardımlar Almalısınız.

FF Arıza Kodu : Dahili Hata Olduğunda Veyahut Reset Tuşu Kilitlendiğinde
Vitodens 222 Kombi Ekranında Bu Hata Kodu Belirmektedir. Bu Vaziyette
Tüketici Olarak Bir Müddet Meselenin Düzelmesi İçin Beklemeniz
Gerekmektedir. Mesele Hala Devam Ederse De Kesinlikle
Teknik Servisle Görüşüp Yardım Alınız.
İletişim & Danışma
Canlı Destek
0 555 883 33 83  /  0 216 317 81 81