Atmotec-Turbotec

F0/F71 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Kaloriferlere Yolladığı Suyu
Ölçme Görevinde Olan Sensöründe Arıza Olduğunu Belirten Hata
Kodudur. Bu Durumda Sensörde Sorun Var, Bağlantılarında Problem
Var Ya Da Kablosu Kopuk Servisi Aramalısınız.

F1 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Kalorifer Tesisatına Giden Dönüş
Suyunu Ölçme Görevinde Olan Sensöründe Sorun, Bağlantılarında
Hata Ya Da Kablosunda Problem Olduğunu Belirten Arıza Kodudur.
Servisi Aramalısınız.

F5 Arıza Kodu : Özellikle De Bacalı Kombi Çeşitlerinde Kötü Gaz
Sisteminin İçinde Bulunan Gazın Doğru Şekilde Dış Atmosfere
Atılmasının Kontrolünü Yapan Ptc De Sorun Olduğunu Ya Da
Bağlantısında Aksamalar Olduğunu Belirten Uyarı Kodudur.
Servis İle İletişime Geçiniz.

F6 Arıza Kodu : Yalnızca Baca Tip Kombilerde Hava Sisteminin
İçinde Bulunan Temiz Havanın İçeriye Doğru Ulaşıp Ulaşmadığını
Kontrol Etme Görevinde Olan Ptc Sinde Arıza Olduğunu Ya Da
Bağlantılarında Sorun Meydana Geldiğini Belirten Hata Kodudur.
Servis İle Görüşmelisiniz.

F10 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Petek Tesisatına Aktardığı S
uyu Ölçme Görevinde Olan Sensöründe Sorun Olduğunu Veya
Kablolarının Kısa Devre Yaptığını Bildiren Hata Kodudur.

F11 Arıza Kodu : Atmotec Kombi Ekranında Bu Uyarı Kodu Belirdi
İse Kalorifer Tesisatına Gönderdiği Dönüş Suyunu Ölçme Görevinde
Olan Sensöründe Arıza Vardır Ya Da Kablolarında Kısa Devre Oluşmuştur.
Tüketici Olarak Yapabileceğiniz Müdahale Yoktur

F13 Arıza Kodu : Ntc Sensöründe Sorun, Kablolarında Aksama Ve
Elektronik Bağlantısında Sorun Olduğunu Belirtir.

F15 Arıza Kodu : Bacalı Tip Kombilerde Atık Gaz Sisteminin İçinde
Bulunan Atık Gazın Dış Ortama Gönderilip Gönderilmediğinin
Kontrolünü Yapan Aynı Zamanda Bunu Ana Karta Bildiren Ptc
Sinde Sorun Ya Da Kısa Devre Meydana Geldiğinde

F16 Arıza Kodu : Hem Atmotec Hem De Turbotec Modellerinin
Baca Tip Kombilerinde Hava Sisteminde Yer Alan Temiz Havanın
Kombi İçine Doğru Ulaşıp Ulaşmadığını Kontrol Eden Ptc Sinde
Kısa Devre Olduğunda Ya Da Sensör Arıza Yaptığında

F20 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Gidiş Sensörü Termik
Bağlantısında Sorun Ya Da Hata Olduğunu Bildiren Hata Kodudur.
Kısacası Limit Sensöründe Sorun Olduğu Anlamına Gelmektedir.
Atmotec Kombide Bu Uyarı Kodu Olduğunda Cihaz Sürekli
Çalışmaktadır. Bu Durumda Bir Süre Kadar Beklenmelidir Sorun
Düzelmezse Servis İle Görüşülmelidir.

F22/F23/F24 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Beliren Bu Üç Hata
Kodunun Açıklaması Da Aynıdır. Yani Cihazda Su Kalmadığını
Basıncın Sıfırlandığını Göstermektedir. Kombinin Altında Yer A
lan Doldurma Musluğunu Açarak Basıncı 1,5 Bara Getirmeniz
Gerekmektedir.

F25 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Limit Termostatında Sorun
Olduğunu Bildiren Hata Kodudur. Kombi Soğuyana Kada
r Beklemelisiniz Kombi Soğuduğunda Normale Dönecektir.

F26 Arıza Kodu : Atmotec Kombiye Elektrik Akımının Doğru
Orantıda Gelmediğini Bildiren Hata Kodudur. Atmotec Kombide
Bu Uyarı Kodu Olduğunda Ya Elektronik Kartta Ya Da Gaz
Valfinde Sorun Var Demektir

F27 Arıza Kodu : Gaz Valfinin Kapalı Durumda Olduğu Fakat
İyonizasyon Alev Algılama Sinyalini Gönderdiğinde. Gaz
Ventilinde Kaçak Söz Konusu Olabilir Ya Da İyonizasyon
Elektrotunda Problem Olabilir

F28 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Ateşleme Başarısızlığı
Olduğunda Bu Uyarı Kodu Belirmektedir. Bu Durumda Cihazı
Resetleyiniz. Resetleme İşleminden Sonra Sorun Düzelmezse
Cihaza Gaz Girişi Olmuyor Olabilir Ya Da Gaz Valfinde Sorun Olabilir.

F29 Arıza Kodu : Atmotec Kombi Çalışır Vaziyette İken Alev
Söndüğünde Ve Cihaz Arızaya Geçtiğinde Bu Uyarı Kodu Ekranda
Belirmektedir. Bu Durumda Kombi Çalışır Durumdan Çıkar Ve Verim
Alınmamasını Sağlar. Atmotec Kombiye Gelen Gaz Girişinde Sorun
Varsa Ya Da Gaz Yetersiz Kalıyor İse Bu Sorun Yaşanır.

F33 Arıza Kodu : Hava Prosestatı Kontakları Kapalı Değil De Açık
Kaldığı Zaman Atmotec Kombide Bu Sorun Yaşanır. Bunun Sebebi
Hava Prosestatının Görevini Gerçekleştirmemesi Yani Çalışmaması
Ya Da Baca Kısmı Halkalarının Montajının Doğru Olmamasıdır.

F36 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Bu Uyarı Kodu Belirdiğinde Yanma
Sonrası Meydana Gelen Atık Gaz Çıkış İşlemini Algılamıyor Yani Görevini
Yerine Getirmiyor Demektir. Yanma Havası Yeterli Değilse Ya Da Baca
Tıkalı İse Bu Sorun Yaşanır.

F49 Arıza Kodu : Voltaj Düşüklüğü Sebebi İle Oluşan Bir Sorundur.
Gerilime Bağlı Kısa Devre Ortaya Çıkmıştır. Bu Durumda İlk Önce
Elektrikçiden Yardım Almalı Voltaj Ölçümü Yaptırmalısınız. Voltajlar
Düşük İse Regülatör Kullanmalısınız

F61 Arıza Kodu : Atmotec Kombide F61 Hata Kodu Gaz Valfi Hatası
Olarak Bilinir. Gaz Valfinde, Elektronik Kartta Ya Da Kablo Grubunda
Sorun Var

F62 Arıza Kodu : Gaz Valfinde Oluşan Aksam Sebebi İle Ana Kartın
Etkilendiği Ve Arıza Yaptığı Anlamına Gelen Hata Kodudur.

F63 Arıza Kodu : İşlemci Arızası Sebebi İle Elektronik Kartta Sorun
Olduğunu Belirte Hata Kodudur. Kart Hasar Gördü İse Cihazdan
Hiçbir Şekilde Verim Alamazsınız

F64 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Tesisatındaki Suyun Hem Dönüş
Hem De Gidişini Ölçerek Doğru Olup Olmadığını Kontrol Eden
Sensörünün Kısa Devre Yapması Ya Da Elektronik Kartta Arıza
Olması Sebebi İle Kombi Ekranında Beliren Hata Kodudur

F65 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Elektronik Kartta Gereğinden
Fazla Isınma Meydana Geldiğinde Cihaz Arızaya Geçmekte Ve Bu
Uyarı Kodu Belirmektedir. Kısacası Elektronik Kart Hasar Görmüş

F67 Arıza Kodu : İyonizasyon Geriliminin Olması Ve Bu Yüzden De
Voltajları Etkileyerek Elektronik Kartın Arıza Göstermesini Anlatan Hata
Kodudur. Elektronik Kartın Arıza Yapması Durumunda Cihaz Çalışmaz.
Yapılabilirse Kartın Tamiri Yapılmalı Mümkün Değilse Yenisi İle
Değiştirilmesi Gerekmektedir.

F70 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Elektronik Kartı İle Ekran Kartı
Uyuşmadığında Ekranda Bu Uyarı Kodu Yer Almaktadır. Kombiye
Müdahale Edilip Ekran Kartı Veya Elektronik Kart Değişimi Yapıldı
İse Ve Bu İşlemden Sonra Bu Uyarı Kodu Ekranda Belirdi İse Servis
Ayarlarının Yapılması Gerekmektedir. Cihaza Müdahale Edilip Elektronik
Kart Ya Da Ekran Kart Değişimi Yapılmadı İse Yine De Kombi Ekranında
Bu Uyarı Kodu Var İse Elektronik Kart Arızalanmış Demektir

F72 Arıza Kodu : Atmotec Kombinin Kalorifer Tesisatındaki Suyun Hem
Gidiş Hem De Dönüşünü Ölçerek Doğru Olup Olmadığının Kontrolü Yapan
Sensöründe Arıza Meydana Gelmiş Demektir Ve Parçanın Değişimi
Gerekmektedir.

F73 Arıza Kodu : Atmotec Kombide Basınç Sensörü Arızalı Olduğunda
Bu Uyarı Kodu Belirir. Kısacası Basınç Sensörü Arızalıdır Ya Da
Kabloları Kısa Devre Yapmıştır.

F75 Arıza Kodu : Basınç Sensörü Meydana Gelen Farkı Algılamıyor İse
Kombi Ekranında Bu Uyarı Kodu Belirmektedir. Bu Durumda Basınç
Sensörü Ya Da Pompa Arızalı Olabilir. Bunun Yanı Sıra Sistemde Hata Olabilir.

F77 Arıza Kodu : Yoğuşma Suyu Pompa Sorunu Yaşandığında Atmotec
Kombide F77 Uyarısı Bulunmaktadır. Bu Durumda Yoğuşma Suyu Pompası
Arızalı Diyebiliriz Ya Da Kablosunda Sorun Var
İletişim & Danışma
Canlı Destek
0 555 883 33 83  /  0 216 317 81 81