Falke Kombi Arıza Kodları:

E01: Gaz beslemesi – blokajı arızası (3 nolu konum anahtarını “R”
tuşuna en az 2 saniye basılı tutunuz.
Arıza devam ederse servis çağırınız)

E02: Emniyet termostat sensörü arızası (3 nolu konum anahtarını “R”
tuşuna en az 2 saniye basılı tutunuz.
Arıza devam ederse servis çağırınız)

E03: Baca termostat sensörü / baca basınç sensörü
arızası (Teknik servis çağırınız.)

E05: Isıtma devresi NTC sensör arızası (Teknik servis çağırınız.)

E06: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası (Teknik servis çağırınız.)

E10: Düşük su basıncı (Sistemdeki su basıncının uygun değerde
olup olmadığını kontrol edin.
Arıza devam ederse servis çağırınız)

E25: Maximum sıcaklık uyarısı (Pompa sıkışmış olabilir)
(Teknik servis çağırınız.)

E35: Alev oluşumu arızası (3 nolu konum anahtarını “R”
tuşuna en az 2 saniye basılı tutunuz.
Arıza devam ederse servis çağırınız)