Comfort ZWC 24/28

A2 Arıza Kodu :  Taze hava deposundaki limit termostatta hata, taze
hava kamarasında aşırı ısınma.  1. Limit termostatın sürekliliğini kontrol
edin (normalde kapalı kontak).  2. Contalarda veya iç gövdenin kontrol
camında atık gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.  3. Hatların üretici
taleplerini karşılamakta yeterli olup olmadığını kontrol edin. Atık gaz/Taze
hava borusunun uzunluğu, müsaade edilen sınır değerlerinin dışındaysa
, hatlarda 3'ten fazla dirsek varsa, bloke edilmişlerse veya birbiri ile uyumlu
olmayan hatlar kombine edilmişse, bu hata meydana gelebilir.  4. Limit
termostatın bağlantı elemanını ve bağlantılarını kontrol edin. 5. Cihazın
elektrik fişini çekin ve kontrol elemanındaki limit termostatın
bağlantılarını kontrol edin.

A3 Arıza Kodu :  Sensör kapalı veya bir kısa devre olduğunda veya P7
altındaki ayar doğru olmadığında, atık gaz için olan sıcaklık
sensörü devreye girer.
1. Atık gaz sıcaklık sensörünün bağlantıları için . 
2. Sensörün direncini ölçün (< 100 Ohm = kısa devre). 
3. P7 Modu kontrol edin: “Cd” doğru ayardır.
Sıcak kullanım suyu sensörü (DHW-NTC) arızalı.Kullanım suyu sıcaklık
sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.(Sıcaksu NTC sini değiştirin.)

A4 Arıza Kodu  Atık gaz resirkülasyon sensöründe hata - Sensör kapalı
veya kısa devre.  1. Atık gaz resirkülasyon sensörü bağlantılarının ve
direncinin kontrolü ile ilgili olarak bkz. Res. 2 , [13].  2. Atık gaz
resirkülasyonunun sıcaklık sensörünü değiştirin.

A8 Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti.Bağlantı kablosunu ve t
ermostatı kontrol edin.

b1 Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.Kod anahtarını yerine doğru
takın, numarasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

b2 veya b3 Arıza Kodu: Dahili hata.Teknik Destek Alınız.

C6 Arıza Kodu: Fan çalışmıyor.Fan Motoru Arızalı Değiştirin.

CC Arıza Kodu: Dış hava sensörü algılanmıyor.Dış hava termostatını
ve bağl. kablosunu kontrol edin.

d3 Arıza Kodu: 8 ve 9 köprüsü eksik veya harici sıcaklık limitörü devreye
girmiş.Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık
sınırlayıcısı devreye girmiş.

d5 Arıza Kodu: Harici (extern) sıcaklık sensörü arızalı (Denge kabı).Harici
(extern) sıcaklık sensörünü ve kablolarını kontrol edin.

E2 Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.Sıcaklık
sensörünü değiştirin.

E9 Arıza Kodu: Isı bloğundaki emniyet termostatı (STB), atık gaz emniyet
sensörü veya düşük basınç emniyet şalteri devreye girmiş.Kombinizin
su basıncını kontrol edin tavsiye edilen degerler 1.5 ile 2.0 bar
arasında olmasıdır.

EA Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.Kombinizin Gaz giriş vanası açık
mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve
kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu, atık gaz
borusunu ve CO2 kontrol edin.

F0 Arıza Kodu: Dahili hata.Genel Arıza Teknik Destek Alınız.

F1 Arıza Kodu: Dahili hata.Genel Arıza Teknik Destek Alınız.

F7 Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam
ediyor.Elektrodları kontrol edin. Atık gaz yolu açık mı? Anakart
nemli olup olmadığını kontrol edin.

FA Arıza Kodları: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor
.Iyonizasyon elektrodunu ve gaz armatürünü kontrol edin. Kondens
suyu sifonunu temizleyin. Atık gaz yolu açık mı?

Fd Arıza Kodları: Yanlışlıkla vede uzun süreli olarak reset
butonuna basılmış.Reset butonuna tekrar basın.
 
İletişim & Danışma
Canlı Destek
0 555 883 33 83  /  0 216 317 81 81